|  Ako sa prihlásiť na vysokú školu?

Milí študenti, prinášame Vám jednoduchý postup, ako sa prihlásiť na štúdium na vysokej škole:

1. Na web stránke príslušnej vysokej školy alebo v príručke "Ako na VŠ" u výchovnej poradkyni si dôkladne pozrite termín podania prihlášky. Neprehliadnite informáciu o elektronickom prihlasovaní!

2. Vyplňte prihlášu podľa pokynov - elektronickou formou alebo klasicky. Pokyny sú priamo v prihláške alebo ich nájdete na webe danej vysokej školy.
Kód školy: 045015171
Kód študijného odboru: nájdete na svojom vysvedčení
Dosiahnuté vzdelanie:
4 - študijné odbory s maturitným vysvedčením a výučným listom
6 - študijné odbory s maturitným vysvedčením

3. Predmety a známky si vypíšete podľa výročných vysvedčení za 1. až 3. ročník. Ich správnosť Vám podpíše triedny učiteľ.

4. Vyplnenú prihlášku si prinesiete opečiatkovať a skontrolovať k výchovnej poradkyni Mgr. Beňovej.

Milí maturanti, aj týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na portál "PortalVS.sk - Portál vysokých škôl", ktorý v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2007 poskytuje kompletný servis pri poskytovaní informácií pre uchádzačov na vysokoškolské štúdium.


Prajeme Vám veľa šťastia a mnoho študijných úspechov vo vysokoškolskom štúdiu!