|  Učebné materiály a učivo

Trieda I.B | 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
- OVY | Vŕtanie | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Vyrovnávanie drôtu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Vyrovnávanie plechu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Ohýbanie drôtu | zdroj: Youtube, Karel Koch
- OVY | Ohýbanie plechu | zdroj: Youtube, Karel Koch

Trieda I.S | 2498 F technické služby v autoservise
- Drsnosť povrchu
- SJL - opisný slohový postup
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova
- Odborný výcvik - TEST č. 1
- Základné koncepcie
- Konštrukčné časti motorových vozidiel
- Odpruženie vozidiel
- Tlmiče
- Nápravy
- Predpisovanie tolerancií rozmerov
- Matematika
- Automobilová technika a technológia - TEST
- Telesná a športová výchova
- Telesná a športová výchova