Dostupné kurzy

VYU III. B

Polovodičová   termoelektrická   chladnička:

     -využíva tzv. peltierov jav – prechodom jednosmerného prúdu sa miesto spojenia dvoch rôznych kovov ochladzuje alebo ohrieva v závislosti od smeru prúdu, pomerne veľká účinnosť sa dosiahne použitím dvoch polovodičových látok (používa sa telurid bizmutu), jedna s vodivosťou P a druhá N a styk sa urobí medeným mostíkom  = Peltierov článok. Pospojovaním Peltierových článkov vznikne blok (chladiaca batéria), ktorý má chladnú a teplú stranu. Chladná strana bloku Peltierových článkov odoberá teplo z vnútorného priestoru chladničky a teplá strana mimo je ochladzovaná vzduchom pomocou hliníkových chladičov.

     Takéto chladničky sa používajú v zariadeniach s malým chladiacim výkonom a tam, kde nezáleží na účinnosti.

 

 

chlad.pngelektrina_z_tepla_04

Kontrolné otázky:

Čo je peltierov jav?

Čo je peltierov článok?

Aký materiál sa používa pri výrobe peltierových článkov?

Čo vznikne pospájaním peltierových článkov?

Aké strany má chladiaca batéria?

Kde sa zatiaľ používajú termoelektrické chladničky?


EAU III. B

Údržba a opravy zapaľovacích sústav:

 

         Údržba spočíva v kontrole kontaktov a udržiavaní povrchov veka zapaľovacej cievky, veka rozdeľovača a vysokonapäťových káblov a sviečok v čistote a suchu, aby nenastal zvod vysokého napätia na kostru a aby sa neprehrievali polovodičové súčiastky.

        Základná údržba je kontrola uhlu predstihu zážihu. Je nutné merať základný uhol predstihu a aj priebeh regulácie pri behu motora. Na meranie sa väčšinou používa stroboskopická lampa – stroboskopický jav (zdanlivo sa zastaví napr. ryska na zotrvačníku značiaca hornú úvrať).

        Na vyhľadávanie porúch a ich príčin sa používajú dve základné metódy:

·        Komunikácia s riadiacou jednotkou tzv. vnútorná diagnostika

·        Vonkajšia diagnostika – do ktorej patria:

1.      Meranie a porovnávanie el. odporov

2.      Meranie emisií

3.      Dynamické meranie fyzikálnych veličín na motore

 

       

        Pre každú poruchu je potrebné vybrať optimálnu metódu diagnostiky. Nedá sa s istotou konštatovať, že je možné vystačiť len s jednou z uvedených metód.

 

Kontrolné otázky:

V čom spočíva údržba zapaľovacích sústav?

Koľko a aké základné metódy na vyhľadávanie porúch poznáme?

Čo patrí do vonkajšej diagnostiky?

Čo je potrebné pre každú poruchu vybrať?