|  Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Zodpovedná poverená osoba na ochranu osobných údajov je Ing. Mgr. Peter Gábor.
Otázky, podnety a sťažnosti týkajúce sa porušovania ochrany OÚ adresujte elektronicky na:
gabor@tazvolen.sk, telefonicky na t. č.: 0907812879 alebo osobne v kancelárii vedúceho TEČ.