|  Ochrana osobných údajov | Smernice

- 01 smernica - Posúdenie vplyvu na OOÚ podľa GDPR