Dôležité informácie


15. 03. 2019
Ponuka voľných pracovných miest
Riaditeľ školy zverejňuje ponuku voľných pracovných miest na pozície:
- učiteľ odborných elektro predmetov
- majster odbornej výchovy - elektro
- majster odbornej výchovy - strojár.
- majster odbornej výchovy - autoopr.
- podrobnejšie informácie