|  Úspechy našich žiakov

- Ondrej Smutný, na Strojárskej olympiáde v kategórii Strojárstvo, podkategória Strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality obsadil  nádherné 1. miesto a stal sa tak najlepším na Slovensku.
-
Vladimír Hriň - odbor Strojárstvo, v rámci projektu Autodesk Academia program celosvetovo platný certifikát "Certificate of Completion" o zvládnutí  grafického programu Inventor Professional 2011 CZ.

- žiaci triedy III.I v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie úspešne postúpili na národné kolo súťaže veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, kde prezentovali celoročnú prácu študentskej spoločnosti, svoje výrobky a služby.

- účasť našich študentov 3. ročníka "Strojárskej olympiády" na SF STU v Bratislave, kde obhajovali svoje vypracované súťažné práce. Olympiády sa zúčastnili: Baniari Vladislav - IV.A, Sádovský Ivan - IV.A a Schiller Roman - III.A - za svoju prácu s názvom "Návrh a výroba jednoúčelového prípravku" získal 2. miesto.

- prezentácia z olympiády

- významné úspechy dosiahli žiaci našej školy na krajskom kole SOČ 2010 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Študent IV.A triedy Vladislav Baniari obsadil s prácou "Dvojdobý, dvojvalcový zážihový motor do V pre súťažné použitie, 2. miesto. Študent III.A triedy Roman Schiller s prácou "Návrh a výroby jednoúčelového prípravku" obsadil 1. miesto a následne postúpil do celoštátneho kola v Košiciach, kde obsadil 1. miesto. Po získaní 1. miesta na celoslovenskej súťaži SOČ, postúpil na prestížnu celosvetovú prehliadku odborných prác stredoškolákov pod názvom "ESE - Festival vedy a techniky v Moskve" v dňoch 04. - 09. júla 2010, kde reprezentoval svoju školu a Slovenskú republiku.

- dňa 18. 01. 2010 sa žiak Daniel Bučík z III.A zúčastnil Olympiády z anglického jazyka. Obsadil nádherné 3. miesto.

- žiak Michal Mikuláši zo IV.I sa umiestnil na 1. mieste v obvodnom kole nemeckej olympiády, ktoré sa konalo na Osemročnom gymnáziu vo Zvolene dňa 21. 01. 2010. Postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo 11. 02. 2010 v B. Bystrici, kde skončil na vynikajúcom 3. mieste.

- celoslovenskej súťaže Matematický kokan 2010 sa konala 22. 03. 2010 a zúčastnilo sa jej 15 žiakov, z toho bolo 10 žiakov úspešných. Najúspešnejší bol žiak Vladimír Hriň z III.A, ktorý mal úspešnosť 98,7%.

- MAKS je celoslovenská matematická súťaž. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo 11 žiakov. Medzi najúspešnejších žiakov, ktorí sa výborne umiestnili v rámci BBSK patria: Martin Danko, Pavol Kurčík, Matúš Hamar, Vladimír Hriň, Tomáš Hanus, Karol Knopp.

- v školskom roku 2009/2010 získali študenti V. Baniari a R. Schiller v rámci projektu Autodesk Academia Program dva celosvetovo platné certifikáty "Certificate of Completion" na grafické programy AutoCAD a Inventor Professional 2009 CZ.

¤ ¤ ¤

Naši študenti aj v dávnejších školských rokoch aktívne pracovali a dosiahli úspechy ako na Slovensku tak aj v zahraničí.
- žiaci Milan Husár a Matúš Kalamár zo 4.A sa 19. 3. 2008 zúčastnili celoslovenskej strojárskej olympiády, ktorú organizovala Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Hneď v prvom ročníku tejto olympiády veľmi úspešne reprezentovali našu školu. Milan Husár obsadil 2. miesto v kategórii Mechatronika, začo získal finančnú odmenu 5000 Sk a Matúš Kalamár 7. miesto v kategórii Spaľovacie motory.
- dňa 21.1.2008 získal študent 4.A Milan Husár najnovší typ certifikátu "Certificate of Completion" o zvládnutí programu Inventor 2008 CZ, ktorý sa využíva na vyučovaní pri modelovaní a výpočtoch strojárskych komponentov a zostáv v predmete grafické systémy. V uplynulých školských rokoch nás úspešne reprezentovali viacerí študenti na súťažiach AA-Design v 2D kreslení a 3D modelovaní, ktoré sa konali v Českej republike.
- fotoreportáž zo strojárskej olympiády

Môžeme pripomenúť:
- SOČ - študenti Katreniak a Lakatoš - 3. miesto v krajskom kole 2005/2006
- Autodesk Academia Design - medzinárodná súťaž v kreslení v programoch od firmy Autodesk na SPŠ Ostrava - Vítkovice v roku 2006
- v 2D kreslení - AutoCAD - získal študent
Peter Kamas 1. miesto
- v 3D modelovaní - Inventor - získal študent Martin Sokol 2. miesto
- zatiaľ 14 študentov získalo medzinárodne platný certifikát Autodesk Academia Certificate  resp. "Certificate of Completion" o zvládnutí CAD programov firmy Autodesk, z toho Vladislav Baniari dva certifikáty

Ukážky prác našich študentov:
- kreslenie v 2D a modelovania v 3D
- práce Milana Husára modelovaní v 3D v Autodesk Inventore 
- Zistersdorf´07 - súťaž zručnosti inštalatérov