|  Dvojročný učebný odbor

2498 F technické služby v autoservise

Absolventi získajú elementárne pracovné návyky na výkon jednoduchých prác pri výrobe a montáži strojov a strojových zariadení a opravárenských činností v autoservise.

Absolvent získa nižšie stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o záverečnej skúške.
Je vhodný pre žiakov, ktorí nemajú ukončené nižšie stredné vzdelanie (ZŠ)!