|  Projekt Erasmus+  | Články a správy o stážach a mobilitách

Španielsko III
  - správa z krátkodobej mobilty (Malaga, Španielsko, 16.10. 2022 - 05. 11. 2022)
 - propagácia na Námestí SNP a v tlači

Španielsko II
  - správa z 3. mobilty žiakov
  - článok v novinách
  - správa z 2. mobilty žiakov (Španielsko)
 - tlačová správa - Job Shadowing

Španielsko I
  - článok v novinách
  - Šírenie projektu "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí"
  - správa z 3. mobility žiakov (Španielsko)
  - článok zo stáže žiakov (Španielsko) v regionálnych novinách
  - tlačová správa z 2. mobility žiakov (Španielsko)

  - správa z 2. mobility žiakov (Španielsko)
  - správa Job Shadowing (Španielsko)

Portugalsko 2017/2018

  - vyhodnotenie odbornej stáže v Portugalsku
  - článok z 1. stáže žiakov v novinách (Portugalsko)
  - článok zo stáže žiakov, 11. 03. 2018 - 31. 03. 2018 (Portugalsko)
  - článok z 1. stáže učiteľov v novinách (Portugalsko)