|  Projekt Erasmus+  | Foto a videogalérie zo stáží

Španielsko 2018/2019

- Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus v zahraničí

- šírenie projektu "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí"
- 3. mobilita - odovzdávanie certifikátov
- cesta okolo Španielska a kultúrne zážitky počas stáže 2019
- 3. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou
- stáž v Španielsku, 02
- šírenie projektu ERASMUS+ v Malage, prezentácia stáže pred učiteľmi a žiakmi celej školy, slávnostné odovzdanie Europasov a Certifikátov
- 2. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou a prenos kreditov do klasifikácie
- kultúrne zážitky žiakov na stáži v Malage, 01
- kultúrne zážitky učiteľov na stáži v Malage
- Job Shadowing

Portugalsko 2017/2018

- Finálna prezentácia úspešného projektu
- voľný program žiakov
- žiaci pri práci vo firmách
  - odborná stáž učiteľov
- informačné prezentácie o projekte