|  Projekt Erasmus+  | Foto a videogalérie zo stáží

Španielsko IV
- krátkodobá mobilta 1. turnus - práca žiakov vo firmách
- krátkodobá mobilta 1. turnus - voľnočasové aktivity

Španielsko III
- krátkodobá mobilta - práca žiakov vo firmách
- krátkodobá mobilta - voľnočasové aktivity

Španielsko II
  - 3. mobilita - Malaga
- 3. mobilita - Mijas
- 3. mobilita - Ronda
- 3. mobilita - Sevilla
- 3. mobilita - Torremolinos a aktivity
- Malaga 2022, 2. časť
- slávnostné odovzdávanie certifikátov + prezentácia
- Malaga 2022, 1. časť
- 2. mobilita - vyhodnotenie
- 2. mobilita - práca žiakov vo firmách - mechanik alektrotechnik + autoopravár
- 2. mobilita - práca žiakov vo firmách - strojárstvo + mechanik. čísl. riad. strojov
- 2. mobilita - práca žiakov vo firmách - vyhodnotenie
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - kurz španielčiny
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - návšteva múzeí 1
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - návšteva múzeí 2
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - voľný čas 1
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - voľný čas 2
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - výlety 1
- 2. mobilita - voľnočasové aktivity - výlety 2
Eramus Pro 2020
ErasmusDays - Think Green, Be Green

Španielsko I
- Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus v zahraničí
- šírenie projektu "Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí"
- 3. mobilita - odovzdávanie certifikátov
- cesta okolo Španielska a kultúrne zážitky počas stáže 2019
- 3. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou
- stáž v Španielsku, 02
- šírenie projektu ERASMUS+ v Malage, prezentácia stáže, odovzdanie Europasov a Certifikátov
- 2. mobilita - vyhodnotenie stáže žiakov odbornou komisiou a prenos kreditov do klasifikácie
- kultúrne zážitky žiakov na stáži v Malage, 01
- kultúrne zážitky učiteľov na stáži v Malage
- Job Shadowing

Portugalsko 2017/2018

- Finálna prezentácia úspešného projektu
- voľný program žiakov
- žiaci pri práci vo firmách
  - odborná stáž učiteľov
- informačné prezentácie o projekte