|   GDPR - aktuálne informácie a dokumentácia

- Informačná povinnosť pre formulár cookies a marketing
- Informačná povinnosť pre kamerový systém
- Interná smernica pre GDPR
- Posúdenie oprávneného záujmu pre kamery
- Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- Súhlas so spracovaním údajov pre bežné fotky a video
- Poverenie na spracúvanie údajov IS