|  IROP

Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe v SOŠT vo Zvolene
KP: NFP 302020K376

- prezentovanie projektu na FB profile školy
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 09
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 08
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 07
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 06
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 05
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 04
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 03
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 02
- fotodokumentácia z realizácie projektu IROP č. 01
- informácie o implementácii projektu IROP 2018 č. 02
- informácie o implementácii projektu IROP 2018 č. 01