|  Nábor žiakov na školský rok 2023/2024

Milí deviataci, žiaci základných škôl, vážení rodičia,
čas nezadržateľne letí a už čoskoro opustíte brány základných škôl a posuniete sa ďalej vo svojom študentskom živote. Čaká na Vás obdobie štúdia na strednej škole. Zrejme už máte predstavu akým smerom by ste sa radi vybrali.

Naša škola Vám ponúka alternatívu štúdia odborov, ktoré reagujú na potreby trhu práce a nedostatok pracovných síl predovšetkým v strojárskych a elektro profesiách, ako aj v automobilovom priemysle.

Od školského roku 2017/2018 sme opäť zapojení do programu Európskej únie ERASMUS+, prostredníctvom ktorého vycestujú vybraní žiaci na niekoľkotýždňovú odbornú stáž do firiem a spoločností v krajinách EÚ.

V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledovné odbory štúdia:


Študijné odbory | 4 roky | úplné stredné odborné vzdelanie
1. 2381 M strojárstvo | špecializácia - grafické systémy | maturita
2. 2697 K mechanik elektrotechnik | maturita + výučný list  | odbor v duálnom vzdelávaní

Učebné odbory | 3 roky | stredné odborné vzdelanie
4. 2487 H autoopravár | záverečná skúška + výučný list
01 autoopravár mechanik  | zameranie otvárame podľa záujmu žiakov | odbor v duálnom vzdelávaní
02 autoopravár elektrikár | zameranie otvárame podľa záujmu žiakov
03 autoopravár karosár | zameranie otvárame podľa záujmu žiakov
5.
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia | záverečná skúška + výučný list  | odbor v duálnom vzdelávaní

Učebný odbor | 2 roky | nižšie stredné odborné vzdelanie
6. 2498 F technické služby v autoservise | platí pre žiakov, ktorí nemajú ukončené nižšie stredné vzdelanie (ZŠ)

Nadstavbové štúdium | študijný odbor | 2 roky | úplné stredné odborné vzdelanie
Nadstavbové štúdium sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov!
7.
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
8. 3757 L dopravná prevádzka | denné štúdium pre absolventov trojročných odborov | maturita


- informačný leták o možnosti štúdia na našej škole v šk. roku 2023/2024
- ukážky modelovania v CAD (práce žiakov študijného odboru 2381 M strojárstvo)
- články o našej škole v regionálnej tlači a médiách