|  Verejné obstarávanie | Plán verejného obstarávania

- plán VO na rok 2022
- plán VO na rok 2021
- plán VO na rok 2020
- plán VO na rok 2019
- plán VO na rok 2018
- plán VO na rok 2017
- plán VO na rok 2016
- plán VO na rok 2015