|  Verejné obstarávanie | Správy o zákazkách

- správa o zákazkách za rok 2017