|  Verejné obstarávanie | Súhrnné správy

- súhrnná správa 4. Q | 2021
- súhrnná správa 3. Q | 2021
- súhrnná správa 2. Q | 2021
- súhrnná správa 1. Q | 2021

- súhrnná správa 4. Q | 2020
- súhrnná správa 3. Q | 2020
- súhrnná správa 2. Q | 2020
- súhrnná správa 1. Q | 2020

- súhrnná správa 4. Q | 2019
- súhrnná správa 3. Q | 2019
- súhrnná správa 2. Q | 2019
- súhrnná správa 1. Q | 2019

- súhrnná správa 4. Q | 2018
- súhrnná správa 3. Q | 2018
- súhrnná správa 2. Q | 2018
- súhrnná správa 1. Q | 2018

- súhrnná správa 4. Q | 2017
- súhrnná správa 3. Q | 2017
- súhrnná správa 2. Q | 2017

- súhrnná správa 1. Q | 2017

- súhrnná správa 1. Q | 2016
- súhrnná správa 2. Q | 2016
- súhrnná správa 3. Q | 2016
- súhrnná správa 4. Q | 2016

- súhrnná správa 1. Q | 2015
- súhrnná správa 2. Q | 2015
- súhrnná správa 3. Q | 2015
- súhrnná správa 4. Q | 2015

- súhrnná správa 1. Q | 2014
- súhrnná správa 2. Q | 2014
- súhrnná správa 3. Q | 2014
- súhrnná správa 4. Q | 2014

- súhrnná správa 1. Q | 2013
- súhrnná správa 2. Q | 2013
- súhrnná správa 3. Q | 2013
- súhrnná správa 4. Q | 2013