|  Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Zodpovedná poverená osoba na ochranu osobných údajov je Ing. Mgr. Peter Gábor.
Otázky, podnety a sťažnosti týkajúce sa porušovania ochrany OÚ adresujte elektronicky na:
ochranaou@sostzv.sk, telefonicky na t. č.: 0908712879 alebo osobne v kancelárii vedúceho TEČ.
Identifikačný osobný údaj zodpovednej osoby je evidovaný pod číslom 12423.