|  Ostatní zamestnanci školy

Úsek riaditeža:
Mgr. Gabriela Strelcová |
odborná referentka | strelcova@sostzv.sk

Úsek ekonomicko - technických činností:
Ing., Mgr. Peter Gábor |
vedúci úseku ekonomicko - technických činností | gabor@sostzv.sk | 0908712879

Referát ekonomiky a P a M:

Silvia Krnáčová|
finančná účtovníčka | krnacova@sostzv.sk
Katarína Konôpková |
hospodárka | konopkova@sostzv.sk
Gabriela Rovňanová | personalistka, mzdová účtovníčka | rovnanova@sostzv.sk

Referát podporných technických činností a marketingu:

Mária Golianová |
informátorka | golianova@sostzv.sk
Ján Lauroško |
údržbár, kurič | laurosko@sostzv.sk
Helena Adamíková |
upratovačka
Milena Jarábeková |
upratovačka
Agnesa Magerová |
upratovačka
źubica Dúbravská |
upratovačka