|  Predmetové komisie

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov:
Vedúca PK: PhDr. A. Gehrerová
Členovia:
Mgr. M. Sebíňová
Mgr. M. Puškárová
PaedDr. Z. Boháčiková
Mgr. P. Tedesco

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a športu
Vedúca PK: Mgr. D. Stančeková
Členovia:
Ing. Ľ. Mrážiková
Mgr. E. Luptáková

Predmetová komisia strojárskych predmetov
Sekcia teoretického vyučovania:
Vedúci PK:
Ing. A. Kušnieriková
Členovia:
Ing. R. Kostelka
Ing. Ľ. Halaj
Ing. I. Škultéty
Ing. M. Galád
Sekcia odborného výcviku, odbornej praxe:
Zástupca vedúceho: Bc. R. Karnas
Členovia:

Bc. P. Kohút
Bc. M. Snopko
Bc. D. Hámorský
Bc. M. Vojtko
Ing. M. Kňažko

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov a ekonomických predmetov
Sekcia teoretického vyučovania:
Vedúca PK:
Ing. Ľ. Mrážiková
Členovia:
Ing. P. Nulíček
Ing., Mgr. P. Gábor
Sekcia odborného výcviku:
Členovia:

Mgr. M. Chamula

Mgr. E. Virva
Mgr. M. Spielmann

- prezentácia predmetovej komisie elektro predmetov