|  Naša účasť v projektoch

Od školského roku 2017/2018 sa naša škola opäť zapojila do projektovej činnosti. V dňoch 08.10.2017 – 21.10.2017 sme sa zúčastnili odbornej stáže v rámci projektu Programu Erasmus+ (č. 2017-1-SK01-KA102-035087) „Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky“ v Portugalsku v partnerskej organizácii Europan Projects Development Montijo.
Odborná stáž bola zameraná na získavanie skúseností a informácií pre porovnanie systému odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Portugalsku a na Slovensku.
V rámci stáže vycestujú na niekoľkotýždňový pobyt do Portugalska vybraní žiaci.


Technická akadémia v minulosti úspešne realizovala projekty:
- Leonardo da Vanci
- Socrates
- Infovek
- Škola priateľská deťom - UNICEF

V rámci Programu celoživotného vzdelávania prebehli na škole projekty podporované Európskou úniou.
:: Sú to nasledovné projekty:
- Leonardo da Vanci
- Comenius

¤ ¤ ¤

1. Grantový program pre financovanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2005 | šk. rok 2004/2005
2. Grafické systémy INTYS vo výučbe CAD/CAM/CAE technológií na stredných odborných školách | šk. rok 2004/2005
3. Inovatívny vzdelávací kurz - CAD/CAM/CAP technológií, "Druhá šanca - technicko -praktická príprava pre zamestnanie" | šk. rok 2004/2005 | šk. rok 2005/2006 | projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, finančný príspevok z ESF
č. SOP ĽZ 2004/1-068, výzva č. SOP ĽZ -2004 - SORO -1, opatrenie 3.2, kód projektu 11230220057
- absolventi Inovatívneho vzdelávacieho kurzu
- foto z kurzu

4. Leonardo da Vinci
4.1
Strojári pre Európu | Mobilita študentov - ČR, Rakúsko | šk. rok 2008/2009
4.2 Spoločné vzdelávanie, spoločná prosperita | Mobilita 4 študentov - ČR, VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou | šk. rok 2006/2007
4.3 Spoločné vzdelávanie, spoločná prosperita | Mobilita 4 študentov - ČR, VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou | šk. rok 2005/2006
- fotoalbum
4.4
Gemeinsame bildung, gemeinsame prosperität | Mobilita 12 študentov - Rakúsko, LBS Zistersdorf | šk. rok 2005/2006
- fotoalbum
4.5 Gemeinsame bildung, gemeinsame prosperität | Mobilita 12 študentov - Rakúsko, LBS Zistersdorf |
šk. rok 2004/2005
4.6 Together To The Open EU Door | Mobilita 12 študentov - Rakúsko | šk. rok 2003/2004
4.7 Together To The Open EU Door | Mobilita 40 študentov - Rakúsko, Nemecko | šk. rok 2002/2003
4.8 Building Of The Partnership Between Schools And Enterprises | mobility 9 učiteľov - Taliansko, Nemecko, Česká republika | šk. rok 2000/2001 a 2001/2002

5. Sokrates
5.1
COMENIUS 1: Orientácia na trhu práce v novom miléniu | Pracovné stretnutie - Zvolen 6. až 10. november 2007,  Estónsko - Nemecko - Slovensko
5.2
COMENIUS 1: Orientácia na trhu práce v novom miléniu | Projektové stretnutie - Zvolen 13. až 17. marec 2007,  Estónsko - Nemecko - Slovensko - Turecko
5.3 COMENIUS 1: Orientácia na trhu práce v novom miléniu | mobilita 2 učiteľov - Estónsko - Aseri |
šk. rok 2006/2007
5.4 OMENIUS 1: Orientácia na trhu práce v novom miléniu | mobilita 2 učiteľov - Nemecko - Papenburg | šk. rok 2005/2006
5.5 Dvojtýždnový jazykový kurz v Anglicku pre učiteľov anglického jazyka | šk. rok 2001/2002
5.6 Dvojtýždnový jazykový kurz v Anglicku pre učiteľov anglického jazyka | šk. rok 2000/2001

6. Infovek
6.1 Zapojenie do projektu. I tomuto projektu vďačíme za to, že môžeme rozvíjať našu medzinárodnú spoluprácu.

7. NOS-OSF
7.1 Interent pre stredné školy | financovanie prevádzky internetu v škole |
šk. rok 1998/1999, 1999/2000
7.2 Jazykový klub | konverzácia v anglickom jazyku v mimoškolskom čase | šk. rok 1998/1999
7.3 Strojár | vydávanie školského časopisu | šk. rok 1998/1999
7.4 Komunitná nadácia - Zdravé mesto Banská Bystrica
7.5 S Internetom do sveta |
šk. rok 1999/2000