|  Žiadosti | tlačivá | Registratúrne stredisko

- vzor Žiadosť o opakovanie ročníka neplnoletý (*.doc) [tu]
- vzor Žiadosť o opakovanie ročníka plnoletý (*.doc) [tu]
- vzor Žiadosť o opravnú skúšku neplnoletý
(*.doc) [tu]
- vzor Žiadosť o opravnú skúšku plnoletý (*.doc) [tu]

¤ ¤ ¤

- obsah registratúrneho strediska
- potrebné náležitosti k odpisu vysvedčenia
- žiadosť o vystavenie odpisu