Dôležité informácie

 

21. 09. 2021
Ponuka neupotrebiteľného hnuteľného majetku
Vedenie školy zverejňuje ponuku neupotrebiteľného majetku v správe školy.
- ponuka

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS