Dôležité informácie

11. 05. 2022
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu - upratovačka.
- bližšie informácie

21. 03. 2022
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu - učiteľ odborných elektro predmetov.
- bližšie informácie

25. 02. 2022
Zverejnenie kritérií prijímacieho konania
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje kritériá prijímacieho konania na šk. roky 2022/2023, ako aj 2023/2024.
- kritéria 2022/2023
- kritéria 2023/2024

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS