Dôležité informácie


17. 01. 2022
Nábor žiakov - informácie o možnostiach štúdia na jednom mieste
Milí deviataci, na tomto mieste nájdete súhrn informácií o odboroch štúdia na našej škole, ako aj prezentačné videá jednotlivých odborov štúdia.
- informácie o štúdiu
- študijné odbory
- učebné odbory

28. 11. 2021
Aktuálny COVID semafor
Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene zverejňuje aktuálny školský COVID semafor.
- Školský semafor 26. 11. 2021
- Bezpríznakovosť
- Bezpríznakovosť návštevníka
- Výnimka z karantény

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS