Dôležité informácie


06. 06. 2022
Objednanie antigénových testov - žiaci 1. ročníka 22/23

Riaditeľ SOŠ technickej vo Zvolene oznamuje, že najneskôr do 24. júna 2022 máte možnosť prostredníctvom mailu na adresu sekretariat@sostzv.sk objednať antigénové samotesty pre svoje deti.
- celý oznam

21. 03. 2022
Zverejnenie voľného pracovného miesta
Riaditeľ školy zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu - učiteľ odborných elektro predmetov.
- bližšie informácie

16. 08. 2021
OVS BBSK na predaj nehnuteľného majetku - dielne SOUŽ
Vedenie BBSK zverejňuje Obchodno verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku - bývalé dielne SOUŽ.
- znenie OVS