|  Rada rodičov v školskom roku 2023/2024

 

P. č.

Meno a priezvisko

Trieda

1

Bc. Miroslav Vojtko - predseda II.B

2

Ing. Slávka Vangová I.A, IV.A

3

Ján Sadovský IV.B

4

Katarína Dvash II.A

5

Marián Dolník III.A

6

Martina Božoňová III.B

7

Ing. Alexander Králik III.K
8 Ján Kollár I.B


Správna rada fondu

 

Ing. Slávka Vangová predsedníčka
Bc. Miroslav Vojtko člen
Ing. Alexander Králik člen

Revízna komisia fondu

 

Ján Sadovský predseda
Katarína Dvash člen
Ján Kollár člen