|  Súťaž "Študent roka"

Na základe dosiahnutých výsledkov sa NAJ študentom/študentkou
školského roka 2018/2019 stal

Lukáš Valentík
z triedy III.A

Srdečne gratulujeme!

Kritériá súťaže:
1. prospech
2. dochádzka do školy
3. zapájanie sa do súťaží, olympiád, projektov a získané výsledky v nich
4. mimoriadne humanitárne činy