|  Triedy a organizácia vyučovania v školskom roku 2023/2024

 a

Časový rozpis vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní:

0. vyučovacia hodina

07.00 - 07.45

1. vyučovacia hodina

07.50 - 08.35

2. vyučovacia hodina

08.40 - 09.25

3. vyučovacia hodina

09.35 - 10.20

4. vyučovacia hodina

10.40 - 11.25

5. vyučovacia hodina

11.35 - 12.20

obedňajšia prestávka

12.20 - 12.50

6. vyučovacia hodina

12.50 - 13.35

7. vyučovacia hodina

13.40 - 14.25

8. vyučovacia hodina

14.30 - 15.15

Časový rozpis vyučovacích hodín na odbornom výcviku:

začiatok vyučovania

07.30

prestávka

09.40 - 10.00

obedňajšia prestávka

12.20 - 12.50

koniec vyučovania (6 hodín)

13.30

koniec vyučovania (7 hodín)

14.30

Predmet PRX v študijnom odbore 2381M strojárstvo sa riadi
rozvrhom vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní!