|  Vyučujúci na odbornom výcviku

Vyučujúci pre strojárske profesie:
Bc. R. Karnas | karnas@sostzv.sk
Bc. P. Kohút | kohut@sostzv.sk
Bc. M. Snopko | snopko@sostzv.sk
Bc. D. Hámorský | hamorsky@sostzv.sk | informatik
Ing. M. Kňažko | knazko@sostzv.sk
Bc. M. Vojtko| vojtko@sostzv.sk

Vyučujúci pre elektrikárske profesie:

Mgr. M. Chamula | chamula@sostzv.sk

Mgr. E. Virva | virva@sostzv.sk
Mgr. M. Spielmann | spielmann@sostzv.sk