|  Vyučujúci na odbornom výcviku

Vyučujúci pre strojárske profesie:
Bc. V. Fáber | faber@sostzv.sk
Bc. R. Karnas | karnas@sostzv.sk

Bc. P. Kohút | kohut@sostzv.sk
Bc. M. Snopko | snopko@sostzv.sk
Bc. D. Hámorský | hamorsky@sostzv.sk | informatik, správa siete, webadmin
Bc. N. Ilčík | ilcik@sostzv.sk

Vyučujúci pre elektrikárske profesie:

Mgr. M. Chamula | chamula@sostzv.sk

Mgr. E. Virva | virva@sostzv.sk
Mgr. Alena Spielmannová | spielmannova@sostzv.sk