|  Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022

Žiacku školskú radu pri SOŠ technickej tvoria:
Predseda: Damián Mojžiš, III.B
Podpredseda: Patrik Bolgár, IV.A

členovia:
- Michal Kálmán, I.A
- Branislav Vanga, II.A
- Samuel Birmon, II.B
- Adam Beňo, II.K
- Andrej Karnas, III.A
- Tomáš Mokoš, III.K
- Benjamín Nemčok, IV.B