|  Projekt Erasmus+  | Cieľová skupina

Účastníkmi projektu sú 28 žiaci a 4 sprevádzajúci vyučujúci našej školy. Odbornej stáže sa zúčastnia žiaci štvrtého ročníka:
študijného odboru strojárstvo (7 žiakov)
študijného odboru mechanik elektrotechnik (7 žiakov)
žiaci druhého a tretieho ročníka:
študijného odboru strojárstvo (5 žiakov)
študijného odboru mechanik elektrotechnik (5 žiakov)
študijného odboru škola podnikania (2 žiaci)
učebného odboru mechanik autoopravár ( 2 žiaci)
Do projektu pre učiteľov sa zapojí 5 vyučujúcich:
odboru strojárstvo (1 vyučujúci)
odboru mechanik elektrotechnik (2 vyučujúci)
odboru autoopravár – mechanik (1 vyučujúci)