|  Projekt Erasmus+  | Kritériá výberu žiakov

    

Projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií:
- odborné a praktické vedomosti a zručnosti
- odborné znalosti anglického jazyka na úrovni B1
- dobrý prospech a správanie
- zapájanie sa žiakov do mimoškolských aktivít
- vypracovanie životopisu Europass a motivačného listu v anglickom jazyku