|  Projekt Erasmus+ | Názov projektu

                        

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


poskytuje grant pre inštitúciu

Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen

na projekt

"Rozvíjaj a zdiežaj svoje zručnosti a skúsenosti
pre európske profesie v zahraničí".

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA102-045860
Začiatok projektu: 30. 06. 2018
Koniec projektu: 29. 06. 2019
Maximálna výška grantu: 85 090,- EUR