|  Projekt Erasmus+  | Zápis z vyhodnotenia projektu

    

 

Správa o absolvovaní odbornej stáže v Malage, Španielsko
Žiaci a učitelia Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene benefitujú z inovatívneho projektu „Rozvíjaj a zdieľaj svoje zručnosti a skúsenosti pre európske profesie v zahraničí“, ktorý získal grant z programu Erasmus+.
V dňoch 22. 09. 2018 až 29. 09. 2018 absolvovalo päť pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene so zameraním na elektrotechniku, strojárstvo a autoopravárenstvo „Job Shadowing“ v rámci programu Erasmus+ v Španielsku.

Počas odbornej stáže navštívili súkromnú školu Colegio Salesianos de la Santísima Trinidad, ktorá sa nachádza blízko historického centra Sevilly a navštevuje ju viac ako 1600 študentov. Odborné vzdelávanie sa týka viac ako 600 študentov, ktorí sa na svoje povolanie pripravujú v odborných učebniach a dielňach vybavených klasickými a modernými strojmi a technológiami.
Nové skúsenosti a informácie potrebné pre porovnanie systému odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Španielsku a na Slovensku a tiež odborné zručnosti v oblasti elektrotechniky, CNC programovania a automobilovej techniky pedagogickí zamestnanci získali pozorovaním vyučovacieho procesu priamo na hodinách teoretického a praktického odborného vzdelávania. Mali možnosť porovnať rôzne vyučovacie programy v odbornom vzdelávaní, metódy hodnotenia, spôsoby ukončovania štúdia a dozvedeli sa aj o možnostiach uplatnenia absolventov na trhu práce.
Obe strany sa snažili komunikovať v spoločnom jazyku – angličtine a tým si zlepšili svoje jazykové kompetencie. Počas voľnočasových aktivít mali učitelia možnosť navštíviť najvýznamnejšie pamiatky Sevilly, Cádizu a Malagy, a tak spoznať históriu a kultúru Španielska.

Odborná stáž zamestnancov v Španielsku naplnila svoj cieľ, učitelia získali mnoho informácií o systéme odborného vzdelávania a prípravy žiakov v technických odboroch. Zlepšili si svoje odborné kompetencie, ktoré budú uplatňovať vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania na našej škole, za účelom zlepšenia kvality práce. Rozvinuli sme svoje jazykové a sociálne kompetencie a oboznámili sa so španielskym kultúrnym dedičstvom, históriou a národnou kuchyňou.
Aj žiaci Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene sa zúčastnili trojtýždňovej odbornej stáže v Španielsku v rámci programu celoživotného vzdelávania Erasmus+ a to v dvoch mobilitách – prvá v termíne od 27. 10. 2018 do 16. 11. 2018 a druhá v termíne od 17. 03. 2019 do 06. 04. 2019.

Cieľom odbornej stáže žiakov bolo získať nové praktické zručnosti a skúsenosti v oblasti využívania najnovších poznatkov, motivovať žiakov k zdokonaľovaniu sa v odbornej príprave a v jazykových zručnostiach, zvýšiť samostatnosť a pracovnú disciplínu žiakov rozširovaním zahraničných skúseností z odboru a prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi. Do Malagy cestovalo dvadsaťosem žiakov z odborov strojárstvo, mechanik elektrotechnik, škola podnikania a autoopravár.

Žiaci odboru strojárstvo absolvovali prax v rôznych strojárskych podnikoch, kde pracovali na konvenčných i CNC strojoch, precvičili si ručné opracovávanie kovov, zdokonalili sa v zváraní, brúsení, ohýbaní. Vyrábali rolovacie brány, bezpečnostné dvere, mreže, firemné a reklamné tabule, rôzne stojany alebo dokonca vinylové nálepky.
Žiaci odboru škola podnikania pracovali vo firmách ako jazyková škola, požičovňa automobilov, skútrov a bicyklov a v administratíve strojárskej firmy. Zaoberali sa marketingovým prieskumom, personalistikou, vytváraním ponúk pre zákazníkov, kontrolou a spracovaním faktúr.
Žiaci odboru mechanik elektrotechnik pracovali vo firmách zaoberajúcich sa elektroinštaláciou, inštaláciou a servisom bezpečnostných a garážových dverí, montážou

parkovacích systémov, rôznymi ďalšími elektronickými systémami a ich údržbou.
Autoopravári pracovali v autodielni, kde robili servis osobných automobilov a získali ďalšie pracovné zručnosti pri diagnostikovaní, montáži a demontáži jednotlivých autodielov. Po práci sa účastníci stáže zúčastňovali rôznych kultúrnych a športových podujatí, výučby španielskeho jazyka a dissiminačnych stretnutí. Spoznávali mesto Malaga a jeho krásy, relaxovali na blízkej pláži a využili aj možnosť plavby po mori na katamaráne.

Cez víkendy boli pre účastníkov pripravené zaujímavé výlety po Andalúzií – návšteva bieleho mestečka Ronda, Sevilly, Granady a veľmi zaujímavý bol aj výlet na Gibraltár. Žiaci sú bohatší o nové zážitky, nadviazali nové priateľstva, získali nové odborné a jazykové zručnosti a skúsenosti, spoznali španielsku kultúru, krajinu a gastronómiu. Všetci pozitívne reprezentovali našu školu, pracovali svedomito a precízne, o čom svedčia aj ich výborné hodnotenia.

V rámci šírenia nášho projektu zverejnili žiaci svoje poznatky, skúsenosti a postrehy zo stáže v anglickom a slovenskom jazyku na svojej webovej a facebookovej stránke „SOSTZV Euromind SLOVAKIA“ a „We are the champions in Malaga“ a tieto zdieľali aj na školskej stránke a partnerskej webovej stránke EuroMind s rodičmi, učiteľmi a priateľmi.
Odborná príprava zahŕňa získavanie základných zručností, rozvíjanie odborných znalostí v špecifických oblastiach a vyššiu kvalifikáciu, ktorej charakteristickými znakmi sú inovácia, interpersonalizácia a excelentnosť. Sme si istí, že v budúcnosti sa bude väčšina žiakov zapájať do kontinuálnej odbornej prípravy s cieľom neustále aktualizovať svoje zručnosti alebo získavať nové.

- správa o absolvovaní odbornej stáže