|  Projekt Erasmus+ | Dokumenty

                        

- prezentácia - Job Shadowing - marec 2020
- tlačová správa - Job Shadowing

- výber účastníkov na odbornú stáž v Španielsku II. mobilita 27. 09. 2020 – 17. 10. 2020
- výber učiteľov na odbornú stáž - Job Shadowing
- výber žiakov na odbornú stáž v Španielsku 24. 05. 2020 – 13. 06. 2020
- výber účastníkov na odbornú stáž v Španielsku 01. 03. 2020 – 31. 05. 2020 (Erasmus PRO)
- prihláška učiteľa do projektu
- prihláška žiaka do projektu
- kritériá výberu pedagógov
- kritériá výberu žiakov