|  Projekt Erasmus+ | Dokumenty

                        

 - správa z 3. mobilty žiakov
 - Projekt Španielsko 2 - základné informácie
 - správa z 2. mobilty žiakov
- kritériá výberu žiakov - máj - jún 2022
- prihláška na stáž - február 2022
- kritériá výberu žiakov - február 2022
- tabuľka kritérií - február 2022

- výber účastníkov na odbornú stáž v Španielsku II. mobilita 27. 09. 2020 – 17. 10. 2020
- výber učiteľov na odbornú stáž - Job Shadowing
- výber žiakov na odbornú stáž v Španielsku 24. 05. 2020 – 13. 06. 2020
- výber účastníkov na odbornú stáž v Španielsku 01. 03. 2020 – 31. 05. 2020 (Erasmus PRO)
- prihláška učiteľa do projektu
- prihláška žiaka do projektu
- kritériá výberu pedagógov
- kritériá výberu žiakov