|  Projekt Erasmus+  | Charakteristika projektu

V rámci projektu Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky najskôr vykoná dvojtýždennú odbornú stáž 8 učiteľov odborných predmetov v Portugalsku – Montijo v mesiaci október 2017 a následne 14 žiakov odboru strojárstvo, autoopravár a mechanik elektrotechnik trojtýždennú odbornú stáž vo firmách v mesiaci marec 2018.