|  Projekt Erasmus+  | Cieľ projektu

Cieľ projektu u učiteľov je zameraný na získavanie skúseností a informácií pre porovnanie systému odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Portugalsku a na Slovensku. Zároveň, keďže stáž učiteľov sa vykoná v dostatočnom časovom predstihu pred odbornou stážou žiakov, bude mobilita učiteľov zameraná aj na prípravu bezproblémovej stáže žiakov.
Cieľ projektu pre žiakov je zvýšiť kvalitu praktickej odbornej prípravy zdokonalením odborných vedomostí a praktických zručností a tým zlepšiť ich možnosť uplatnenia na trhu práce. Budú vedení ku zodpovednosti a samostatnosti a stanú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby.