|  Projekt Erasmus+  | Cieľová skupina

Do projektu v rámci odbornej stáže učiteľov bude zapojených zapojení učitelia teoretických odborných predmetov a majstri odborného výcviku odborov strojárstvo a autoopravár.
Do projektu žiakov budú zapojení žiaci druhého a tretieho ročníka odborov:
2381 M strojárstvo
2697 K mechanik elektrotechnik
2487 H 01 autoopravár – mechanik