|  Projekt Erasmus+  | Kritériá výberu žiakov

1. Študijné výsledky – koniec školského roka 2016/2017
2. Výborná znalosť anglického jazyka
3. Praktické zručnosti a návyky
4. Vypracovanie motivačného listu

Dôležité slovo pri výbere žiakov budú mať triedni učitelia, výchovná poradkyňa, majstri odbornej výchovy, učitelia odborných predmetov, učitelia cudzích jazykov.