|  Projekt Erasmus+  | Zoznam učiteľov

Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035087
Miesto realizácie: Montijo, Portugalsko
Termín: 12.03.2018 – 30.03.2018
Sprevádzajúce osoby:
Mgr. Dřevojánková Zuzana
PhDr. Gehrerová Andrea

¤ ¤ ¤

Odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ sa zúčastnili učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy:
Mgr. Zuzana Dřevojánková
Bc. Vladimír Fáber
Ing. Ľuboš Halaj
Bc. Pavel Kohút
Ing. Anna Kušnieriková
Ing. Ján Marko
Ing. Ľudmila Mrážiková
Ing. Igor Škultéty