|  Verejné obstarávanie | Smernice verejného obstarávania

 - Príkaz predsedu BBSK č. 002/2017/ODDVO 
- príloha č. 6
- príloha č. 5 - Etický kódex
- príloha č. 4 - Test bežnej dostupnosti
 - príloha č. 3 - Plán verejného obstarávania
- príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk
- príloha č. 1 - Záznam prieskumu trhu
 
- Príkaz predsedu BBSK č. 003/2016
 
- Príkaz predsedu BBSK č. 001/2016
 
- smernica č. 003 /2015/ODDIVO
 
- Príkaz predsedu BBSK č. 002/2015/ODDVO
 
- Príkaz predsedu BBSK č. 001/2015/ODDVO
 
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
 
- Príkaz predsedu BBSK č. 008/2013/UVO