|  Centrálny register za roky 2010-2012

ZMLUVY:

- zmluva . 01 | 04. 03. 2011
- zmluva . 02 | 03. 05. 2011 

- zmluva . 03 | 23. 05. 2011
- zmluva . 04 | 26. 05. 2011 dodatok . 1   dodatok . 2

- zmluva . 05 | 02. 08. 2011
- zmluva . 12 | 02. 09. 2011
- zmluva . 06 | 16. 09. 2011 dodatok . 1
- zmluva . 07 | 05. 10. 2011

- Zmluva o dielo | 26. 10. 2011 | EURO-BUILDING,
- Mandátna zmluva | 26. 10. 2011 | ISTAVINGREAL
- Stavebné povolenie | 09. 11. 2011 | Mesto Zvolen
- Predenie stavebného povolenia | 21. 05. 2012 | Mesto Zvolen

- Výzva | 01. 11. 2011 | STAVORAVA s. r. o.
- Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy  | 14. 11. 2011 | MPC, Bratislava
- zmluva . 08 | 24. 11. 2011
- Zmluva o dielo | 22. 12. 2011 | STAVORAVA   dodatok k zmluve
- zmluva . 09 | 19. 01. 2012

- zmluva . 10 | 31. 01. 2012

- zmluva . 11 | 06. 02. 2012
- zmluva . 12 | 12. 02. 2012

- zmluva . 13 | 07. 05. 2012

- zmluva . 14 | 13. 08. 2012

- zmluva . 15 | 14. 09. 2012
- zmluva . 16 | 15. 10. 2012

- zmluva . 17 | 15. 10. 2012

- zmluva . 18 | 28. 09. 2012

- zmluva . 19 | 01. 10. 2012

- zmluva . 20 | 30. 07. 2012
 

OBJEDNÁVKY:

- 01. balík objednávok
- 02. balík objednávok
- 03. balík objednávok
- 04. balík objednávok
- 05. balík objednávok
- 06. balík objednávok
- 07. balík objednávok
- 08. balík objednávok
- 09. balík objednávok
- 10. balík objednávok
- 11. balík objednávok
- 12. balík objednávok
- 13. balík objednávok
- 14. balík objednávok


FAKTÚRY:

- 01. balík faktúr
- 02. balík faktúr
- 03. balík faktúr
- 04. balík faktúr

- 05. balík faktúr

- 06. balík faktúr

- 07. balík faktúr
- 08. balík faktúr
- 09. balík faktúr
- 10. balík faktúr
- 11. balík faktúr
- 12. balík faktúr
- 13. balík faktúr
- 14. balík faktúr
- 15. balík faktúr
- 16. balík faktúr
- 17. balík faktúr
- 18. balík faktúr
- 19. balík faktúr
- 20. balík faktúr
- 21. balík faktúr
- 22. balík faktúr
- 23. balík faktúr